بازداشت یک کتاب‌فروش از سوى نيروهاى امنیتی در شهر بوكان

KMMK:
طی چند روز گذشته یک کتاب‌فروش به نام مصطفى رحيمى اهل بوكان از سوى نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران در شهر بوكان بازداشت و به مكان نامعلومى انتقال داده‌شده است.

به نقل از گزارش، از علت بازداشت و وضعيت فعلى نامبرده خبری در دست نیست.

لازم به ذكر است كه حكومت جمهورى اسلامى ايران در ماه‌های گذشته اقدام به بازداشت ده‌ها فعال مدنى و سياسى كرده و بيشتر آن‌ها بدون هيچ محاکمه‌ای در بازداشتگاه‌های نيروهاى امنيتى تحت‌فشار و شكنجه قرار دارند و اين خود نقض فاحش اعلاميه جهانى حقوق بشر است كه حكومت ايران خود يكى از امضاء كنندگان است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان