بازداشت مجدد شعبان محمدی فعال صنفی معلمان

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱خورشیدی، “شعبان محمدی” فعال صنفی معلمان هنگام خروج از خانه توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران در مریوان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

لازم به ذکر است که شعبان محمدی بهمن ماه سال گذشته و ۱۱ اردیبهشت امسال نیز توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده بود.

شایان ذکر است که امروز “مسعود نیکخواه” عضو انجمن صنفی معلمان کوردستان در میان استقبال همکاران خود آزاد شد. ناگفته نماند که وی همراه با “اسکندر لطفی” در یازدهمین روز اعتصاب غذای خود به سر می بردند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید