چهار تن از معلمان شهر سنندج (سنه) به اداره اطلاعات حکومت ایران احضار شدند

ک.م.م.ک:

شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱خورشیدی چهار تن از شهروندان به اداره اطلاعات حکومت ایران در سنندج(سنه) احضار شدند.

۱.مجید کریمی ۲. فاطمه زند کریمی ۳.مختار اسدی ۴. رضا مرادی همه این افراد از فعالین معلمین صنفی شهر سنندج(سنه ) می باشند.

لازم به ذکر است که، تمام این افراد توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در سنندج ( سنه ) در رابطه با برگزاری تجمع روز ۱۱ اردیبهشت مورد بازجویی قرار گرفته اند.

شایان ذکر است، در چند روز گذشته چندی تن از معلمین و فرهنگیان شهر های کوردستان توسط اداره اطلاعات حکومت ایران احضار و تهدید شده اند.

ک.م

دیدگاهتان را بنویسید