خودکشی یک زن کورد با پرش از ساختمان

KMMK : روز سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۷، یک زن کورد اهل شهرستان بوکان واقع در شرق کوردستان با نام ‌” هیرو سدقی ” ۴۰ ساله فرزند سلیمان با پرت کردن خودش از یک ساختمان سیزده طبقه در شهر تبریز جان خود را گرفت.

بر اساس گزارشهای رسیده این خانم داری دو فرزند می باشد که بعد از مشاجره و دعوا با همسرش با نام ” محمد قارمانی ” دست به خودکشی زده است.

شایان ذکر است که: مرد سالاری و رسم و رسوم قدرت و جایگاه محکم مردان در برابر حق و حقوق زنان، آنان را قربانی چنین حوادثی کرده است، از طرفی در اعلامیه مرگ این زن، چهره و عکسش را پاک کرده اند که این خود گویای واضحی از پایمال کردن حق و حقوق زنان می باشد ، علاوه براین بر اساس آیین و قواعد رایج که براین مناطق حکم فرماست کشتن یا مرگ زنان به عنوان یک اتفاق ناگوار اجتماعی تلقی نمی‎شود .

جمعیت حقوق بشر کوردستان