سیاست و پلان نوین ایران، ایجاد تفرقه و انحراف افکار عمومی

تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران برای اثبات حضور داعش در شرق کوردستان و ایجاد شایعه‌پراکنی و بە انحراف کشاندن افکار عمومی، سیاست و پلان تازە برای جذب نیرو جهت سرکوب فعالین خلق کورد در شرق کوردستان است.

سیاست و نقشه‌های جمهوری اسلامی ایران از اوایل روی کار آمدن، ایجاد تفرقه و دشمنی بین خلق‌های ساکن جغرافیای سیاسی ایران بوده است. یکی از شیوه‌ها ایجاد تفرقە مذهبی بودە و تلاش کرده است کە آیین‌های مختلف را به دشمنی با یکدیگر بکشاند و با این شیوه سعی در تثبیت خود نامید. یکی دیگر از شیوه‌ها به وجود آوردن اختلافات میان ملت‌ها بودە کە با ایجاد تبعیض ملی و جنگ با ملت‌های کورد، آذری، بلوچ، عرب و…از اوایل تشکیل تا به امروز دشمن بودن خود را به اثبات رسانیده است. از منظر ایدئولوژی، ترکیبی از آیین و ملی‌گرای با اساس قرار دادن شیعه_ فارس ایجاد کرده و ملت فارس و شیعه‌مذهبان را در مقابل دیگر ملت‌ها و آیین‌ها تحریک و به دشمنی وا‌داشته است.

با توجه به اینکه بخش‌های زیادی از کوردستان در مناطق کرماشان، ایلام، لورستان و برخی شهرهای استان کوردستان و خراسان شمالی و…ازلحاظ مذهبی شیعه‌مذهب هستند، این تفاوت مذهبی را برای ایجاد تفرقە میان ملت کورد بکار بردە است.

در چند هفته گذشته در تازه‌ترین تلاش و سناریو، با شایعه‌پراکنی و به بهانه جنگ با داعش کە بە نمایش گذاشتە است سعی در آن دارد کە اثبات کند اعضای این سازمان تروریستی را دستگیر کردە است و در این رابطه چندین برنامه تبلیغاتی برای به پیروزی رساندن این سناریو در خبرگزاری‌های دولتی و غیردولتی بە نمایش گذاشتە است.

دریکی از این نمایش‌نامه‌ها، قطعه ویدئوهای نشان می‌دهد که در جنگ علیه داعش در شهر سنه چند تنی از این افراد را کشته و چند نفر را بازداشت کرده است پیام این قطعه فیلم آن بود که به خلق کوردستان و دیگر خلق‌های ایران بگوید ما در مقابل داعشیزم در جنگ هستیم و برای تأمین امنیت مردم می‌کوشیم، هم‌زمان مشروعیتی جهانی برای خود فراهم و به ارمغان بیاورد. هدف اساسی ایران، به انحراف کشاندن افکار عمومی مردم ایران و انتشار کذب وقایع کوردستان و فضای عمومی شرق کوردستان برای ملت‌های ساکن جغرافیای ایران بوده تا از این طریق چە بیشتر شرق کوردستان را ملیتاریزه کند و از طرفی سرکوب و کشتار سامانمند فعالین سیاسی و مدنی شرق کوردستان را در زیر لوای جنگ با داعش پنهان نماید.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران خود برای اشاعه اسلام رادیکال و سلفیت (داعشیزم) در کوردستان در تلاش است که بتواند با این طریق خواست‌های دمکراتیک ملت کورد در شرق کوردستان را بە انحرافات خواست‌های مذهبی تقلیل نماید. در رابطه با این وضعیت افرادی به اتهام عضویت در داعش بازداشت کردە تا سناریوی ساختگی حکومت تکمیل گردد و این در حالی است که افراد بازداشت‌شده از مردم مدنی و ساکنان شرق کوردستان بوده و هیچ ارتباطی با سازمان‌های اسلامی تندرو مانند داعش نداشته‌اند. در شهرهای کرماشان، ایلام، سقز، سنه، مهاباد، بوکان، ورمی و…هرروزه شهروندان بە بهانه‌های واهی بازداشت، کشته و به‌طورکلی سرکوب می‌شوند؛ و از سوی دیگر ملت‌های ایران را برای جنگ در کوردستان و خلق کورد تحریک می‌کند تا به اهداف خود دست یابد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن تأکید بر این حقیقت که جمهوری اسلامی ایران با داعش در شرق کوردستان مشکلی ندارد بلکه در تلاش است که با سوءاستفاده از این وضعیت اختناق و سرکوبگری خود را بیشتر از هرزمانی دامن دهد. بازداشت افراد مدنی در شرق کوردستان، به‌مثابه سیاست‌های سرکوب و خفقان جمهوری اسلامی ایران دانسته و تأکید می‌کند که ادعاهای جمهوری اسلامی ایران در رابطە باوجود داعش در شرق کوردستان صحت ندارد.

در همین رابطە جمعیت حقوق بشر کوردستان از خلق کورد و دیگر خلق‌ها فارس، آذری، عرب، ترکمان، بلوچ، گیلک، تالش و…می‌خواهد؛ که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شرق کوردستان و تبلیغات کذب، فرافکنی و اشاعه اخبار کاذب را باور نکنند. با آگاهی کامل در مقابل تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران ایستادگی کرده و با حمایت از یکدیگر، تلاش و کوشش خود را برای احقاق حقوق تمامی ملت‌های ساکن جغرافیای سیاسی ایران بیشتر کنند.

همچنین به اطلاع تمامی ارگان‌های حقوق بشری و سازه‌های صلح‌طلب بین‌المللی که با محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران از هر حادثه غیرانسانی جلوگیری به عمل‌آورند تا سیاست پلید و نوین جمهوری اسلامی که با نیت سرکوب و ژنو ساید خلق کورد، در شرق کوردستان است به نتیجه نرسد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان