سقز؛ یک شهروند به 7 ماه حبس محکوم شد

KMMK:

روز یکشنبه 24تیرماە 1400 شمسی، یک شهروند اهل شهرستان سقز به نام خالد کریم نیا از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در این شهر به هفت ماه زندان محکوم شد.

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبردە در زمینە کارهای هنری فعالیت می کند و از سوی دادگاه ایران به رهبری قاضی جواد مصطفایی به اتهام «تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران» محکوم شده است.

شایان ذکر است کە این شهروند در تاریخ 16 مرداد ماه سال جاری از سوی اطلاعات سپاە پاسداران ایران احضار و سپس با تودیع قرار وثیقه و بە شیوە موقتی آزاد می شود.

ع. ص

دیدگاهتان را بنویسید