اورمیه؛ آزادی موقت سه شهروند

KMMK:
سه شنبه 16 دی 1399 خورشیدی، دو شهروند با نام‌ های “جعفر حسن زاده” 49 ساله فرزند اسماعیل اهل روستای “سروکانی” از توابع پیرانشار و آقای “سیاوش جوان” اهل اورمیه با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد و یک شهروند دیگر با هویت “مهران‌ فتاحی” 37 ساله اهل اورمیه از زندان حکومت ایران در این شهر به مرخصی اعزام شد.

اقای جعفر حسن ‌زاده به اتهام همکاری با احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران در تاریخ 11 مرداد 99 توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در پیرانشار بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه امنیتی سپاه در اورمیه منتقل شده بود. نامبرده در مدت زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.

سیاوش جوان در مهرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اورمیه بازداشت‌ و به زندان حکومت در این شهر منتقل شده بود.
آقای “جوان” با تودیع قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. نامبرده به عضویت در “گروه‌های سلفی” متهم شده است.
مهران فتاحی در‌ شهریور 98 توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران در اورمیه بازداشت و حدود 1 ماه و نیم بعد، پس از پایان بازجویی‌ها با تودیع قرار وثیقه 300 میلیون تومانی به شیوه موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
نامبرده فروردین‌ سال جاری در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه 3 دادگاه انقلاب ایران در همان شهر از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. وی همچنین در بخش دوم پرنده خود توسط دادگاه کیفری ایران به اتهام «توهین به مقدسات» به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از اعتراض, حکم فوق در مرحله تجدیدنظر مجموعا به 34 ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.
لازم به یادآوری است که این شهروند سه شنبه به مرخصی 5 روزه اعزام شده بودند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان