با رضایت اولیای دم یک زندانی از اعدام نجات یافت

KMMK:

سه‌شنبه 16 دی 1399 شمسی، یک زندانی متهم به قتل عمد به نام حسین غفوری اهل پیرانشار محبوس در زندان حکومت ایران در شهر نقده با رضایت اولیای دم از اعدام نجات یافت.
نامبرده از سال 1397 به اتهام قتل عمد در زندان بود و به همین اتهام به اعدام محکوم شده بود.

نامبرده با پرداخت دیه 700 میلیون تومانی و کسب رضایت خانواده‌ی مقتول از اعدام نجات یافته است.

ایشان سال 97 در جریان یک نزاع شخصی در پیرانشار که به قتل یک شهروند منجر شده بود، بازداشت و سپس به قصاص محکوم شده بود.

حسین غفوری فرزند حسن اهل روستای سنجله از توابع شهرستان پیرانشار در شرق کوردستان است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان