کرماشان: خودکشی یک شهروند

KMMK:

چهارشنبه 3 دی‌ماه 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت “ایمان میرزایی” 28 ساله و اهل کرماشان با خوردن قرص خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داد.

براساس گزارش: این جوان که در یکی از محله‌های کرماشان به نام “جوان‌شیری” ساکن بود، بر اثر فشار روحی حاکی از فقر و ناتوانی در امرار معاش روزانه شب قبل از تاریخ ذکر شده با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد.

نامبرده در طی چندین سال گذشته مشغول دست‌فروشی و کارگری بوده است و با درآمد ناچیز حاکی از اینگونه شغلها نتوانسته بود سرمایه‌ای برای زندگی دست و پا کند. اطرافیان ناامیدی نامبرده از بیکاری و نداشتن آینده‌ای روشن را دلیل این خودکشی عنوان کرده‌اند.

جسد ایمان میرزایی صبح روز بعد از خودکشی توسط خانواده وی در منزلش پیدا شد.

براساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 37 مرد و 45 زن با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان