بازدادشت دو شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و آزادی موقت دو شهروند بازداشتی

KMMK:

روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، یک روحانی اهل سنت با هویت “حسن جنگخواه” ۲۱ ساله و اهل منطقه “مرگور” اورمیه توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

بر اساس گزارش، از دلیل بازداشت و محل نگهداری همچنین سرنوشت نامبرده تا لحظه تهیه خبر اطلاعی در دست نمی باشد. باید یادآور شد که سال گذشته نیز این روحانی اهل سنت بازداشت و در نهادهای امنیتی حکومت ایران مورد بازجویی قرار گرفته بود.

از دیگر سو، اواخر مردادماه نیز یک شهروند اهل روستای “بندژاژ” از توابع بانه با هویت “علی رشیدی” توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

علی رغم پیگیری های خانواده این شهروند بانه ایاز دلیل بازداشت و سرنوشت نامبرده اطلاعی در دست نیست. همچنین در طول مدت بازداشت رشیدی از حق داشتن وکیل محروم می باشد.

در یک راپورت دیگر، روز پنج شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹خورشیدی، شهروند زندانی اهل شاباد (اسلام آبادغرب) بانام «رضا رمضانی» از زندان حکومتی دیزل آباد واقع کرماشان با تودیع وثیقه به صورت آزاد شد.

لازم به ذکر است که رضا رمضانی در تاریخ ۱۰ تیرماه سال جاری بازداشت و به اداره اطلاعات حکومت در کرماشان منتقل شده بود. روز ۱۱ تیرماه دادستان عمومی و انقلاب حکومت در شاباد ار نامبرده به عنوان “سرشبکه جریان د دین” یاد کرده بود که در نتیجه اتهامات مطروحه علیه وی “توهین به مقدسات” اعلام شده بود. نامبرده پس از تمدید قرار بازداشت به زندان حکومت موسوم به دیزل آباد در کرماشان منتقل سپس با قید وثیقه آزاد شد.

همچنین باید اذعان داشت که در طول چند روز گذشته شهروندی اهل شهرستان پیرانشار از استان اورمیه با هویت “مراد مرادی” که در ۲۲ تیرماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل شده بود، با قید وثیقه و به صورت موقت آزاد شد.

بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب موارد فوق الذکر ۱۵۶ نفر از شهروندان شرق کوردستان توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان