آرش نصری به ۱۷ سال زندان محکوم شد

KMMK:

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، زندانی سیاسی کورد «آرش نصری» در شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در تهران به ریاست قاضی”مقیسه” به ۱۷ سال زندان محکوم شد.

طبق گزار رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نشست دادگاه نامبرده در ماه گذشته انجام شده که حکم صادره پس از سپری شدن ۱۵ روز به وی ابلاغ شده است.

بر اساس حکم دادگاه، آرش نصری به اتهام عضویت در “سازمان خبات کوردستان” به ۶ سال زندان، به اتهام حمل و نگەداشتن اسلحه به ۶ سال، خروج غیر قانونی از مرز به ۱٨ ماه زندان و به اتهام خرید و فروش اسلحه به ۳سال و ۶ ماه زندان تعزیری محکوم شده است. طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در ایران نامبرده باید تنها حکم اشد یعنی ۶ سال زندان را متحمل شود.

آرش نصری ۳۵ ساله و اهل سنه از شرق کوردستان و ساکن ورامین در ایران میباشد. نامبرده در ۲۹ آذرماه ۹٨ توسط نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از اتمام دوران بازجویی به زندان رجایی شهر منتقل و تاکنون در آنجا نگهداری می شود .

جمعیت حقوق بشر کوردستان