دستگیری یک شهروند و انتقال یک شهروند دیگر به زندان

KMMK:
شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۹ خورشیدی، “رضا قربانی” اهل پیرانشهر از سوی نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران در همان شهر دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.

طبق اطلاعات رسیده: نامبرده را بدون اطلاع قبلی و حکم قانونی دستگیر و تاکنون از وضعیت ایشان هیچ اطلاعی در دست نیست.

همچنین در یک خبر دیگر، امروز یک شهروند دیگر با نام “رانکو قربانی” که در شهر تبریز دستگیر شده بود به زندان همان شهر منتقل شد.

قابل ذکر است که: زانکو قربانی در تاریخ ۱۹ تیر سال جاری از سوی نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران دستگیر شده بود.
همچنین نامبرده در هنگام دستگیری مشغول گذراندن دوران سربازی اجباری بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان