زخمی شدن چوپان ۱۷ ساله با شلیک نیروهای سپاه پاسداران

KMMK:

روز جمعه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۹ خورشیدی، یک چوپان ۱۷ ساله با هویت «ریبین اسماعیل» در اطراف روستای ویزه‌ی از توابع چومان با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران ایران زخمی شد.

براساس گفته‌های “احمد گلالی” رئیس بهداشت منطقه چومان: بعد از رسیدن این نوجوان زخمی به مرکز درمانی چومان پس از درمانهای سرپایی جهت انجام عمل جراحی به بیمارستانی در هولیر منتقل شد، زیرا تیر به پای راست وی برخورد کرده و در آنجا مانده بود.

لازم به ذکر است که: این چوپان در حال چراندن دامهای خود بود که از سوی نیروهای سپاه مورد شلیک قرار گرفت و با تیر بی کی سی زخمی می شود.

باید یادآور شد که: در روز چهارشنبه ۱۱ تیرماه نیز در کوهستان “کانی رش” نیروهای سپاه توسط اسلحه دوشکا یک گله دام را به رگبار بسته که باعث تلف ۲۰ راس دام شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان