پیرانشار: یک جوان دیگر بازداشت شد

KMMK:

یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی، یک جوان اهل روستای “شیلم جاران” پیرانشار به نام «عمر خاکزاد» فرزند حاصل توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
در گفتگوی جمعیت حقوق بشر کوردستان با یکی از نزدیکان عمر خاکزاد، نامبرده خاطر نشان کرد که ساعت ۹ صبح یکشنبه در حین انجام کار در مرزعه کشاورزی واقع در روستای شیلم جاران توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
منبع مذکور افزود؛ عمر خاکزاد متاهل و دارای یک فرزند دختر می باشد. نیروهای امنیتی سپاه در حین بازداشت نامبرده را مورد ضرب و شتم قرار دادەاند. همچنین هیچگونه حکم بازداشت قضایی برای نامبردە ارائه نداده اند.
باید اذعان داشت: علی رغم پیگیریهای مستمر، خانواده این بازداشتی هنوز اطلاع تائید شده ای از محل و وضعیت سلامت نامبرده در دست ندارند.
لازم به ذکر است که در طول یک ماه گذشته موجی از بازداشت جوانان توسط نیروها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران،سرتاسر شرق کوردستان را در برگرفته است و فضای این بخش از کوردستان به شدت امنیتی می باشد. این وضعیت در حالی است که به علت بی کفایتی و عدم تدبیر حساب شده در مورد بحران کرونا، شرق کوردستان بیش از بیش به بیکاری و فقر فرو دچار شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان