نيروهاى انتظامى ايران بسوى يك كاسبكار تيراندازى كرده و وى را مجروح كردند

KMMK:

سپاه پاسداران روز چهارشنبه ٣٠ مرداد ماه، در ارتفاعات “كيله شين” در اشنويه بسوى يك كاسبكار اهل اشنويه تيراندازى نموده و وى را زخمى نمودند.
اين كاسبكار ” ناصر نورى” نان دارد، در نتیجە تیراندازی مجروح و به بيمارستان شهرستان نقده منتقل شده است.
از ابتداى سال ٢٠١٩ تا كنون ٩ كاسبكار كشته و ١٠ كاسبكار زخمى شده اند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان