درخواست کمک خانواده ی بازداشتی ها از گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران


KMMK:

گروهی از خانواده های بازداشت شدگان به دست جمهوری اسلامی ایران در ٢٠ مرداد ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به “جاوید رحمان” گزارشگر ويژه حقوق بشر در مورد ايران، خواهان دخالت و رسیدگی وی در ارتباط با دستگیر شده‌گان اخیر شده‌اند.

خانواده ی بازداشتی ها از سازمان ملل و دیگر سازمان های حقوق بشری اروپا و آمریکا و جهان خواسته اند که یک مکانیزم جهانی برای جلو گیری از بازداشت خود سرانه و بدون مجوز دادگاه ، ارائه کنند و به داد زندان های سیاسی ، عقیدتی و پیروان دیگر مذاهب در جمهوری اسلامی ایران بشتابند که بدون دادرسی و حتی ارتکاب جرم در زندان های جمهوری اسلامی ایران به سر می برند.

جمهوری اسلامی ایران یکی از بارزترین کشور هایی است که به صورت گسترده ، بدون مجوز دادگاه، بدون احضار قبلی و از روی یک سیاست ضد اقلیتی و ضد بشری، به صورت مداوم در حال تعقیب و گریز سیاسیون ، فعالیین مدنی ومحیط زیستی و پیروان دیگر ادیان مختلف بغیر از اسلام و حتی سنی مذهب ها در داخل ایران است که نتیجه ی چنین سیاستی ده ها هزار زندانی و بازداشتی را در داخل این جغرافیای سیاسی رقم زده است.

ناگفتە نماند تنها در سال جاری میلادی بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، بیش از نیمی(٥۰ ٪ ) از زندانیان سیاسی در ایران کورد هستند

جمعیت حقوق بشر کوردستان

درخواست کمک خانواده ی بازداشتی ها از گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران

ارتباط
@KMMKADMIN
تلگرام
@KMMKKURDISTAN