بازداشت دو شهروند توسط نیروهای امنیتی در اشنویە و سقز

KMMK:
یکشنبە ٢٨ شهریورماە ١٤٠٠ خورشیدی یک شهروند کورد با هویت” حسن قدرتی “٤٥ سالە، فرزند حاج خضر و ساکن اشنویە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت، سپس برای بازجویی بە یکی از بازداشتگاههای امنیتی حکومت در ارومیە منتقل شد.

همچنین شنبە روز ٢٧ شهرویورماە، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی” غریب شریف‌زادە “شهروند کورد اهل شهرستان سقز را مورد ضرب و شتم قرار دادەاند سپس وی را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردند.

لازم بە ذکراست، نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارائە حکم قضایی این شهروندان را بازداشت نمودند.

گفتنیست، غریب شریف‌زادە سال ٩٦ بە اتهام همکاری با احزاب کوردستانی بە دو سال حبس محکوم شد و دوران محکومیتش را در زندان سقز سپری کرد.

تا لحظە نشر این خبر، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این دو شهروند اطلاعی در دست نمی‌باشد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید