ایلام در شرق کوردستان با بیشترین نرخ تورم کل نقطه به نقطه ، دارای بیشترین نرخ تورم است

KMMK :

بر اساس داده های مرکز آمار ایران بیشترین نرخ تورم در جغرافیای سیاسی ایران در خرداد ماه ۱۳۹۸ مربوط به استان ایلام است.

کل خانوارها

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای جغرافیای سیاسی ایران ٥٠.٤ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (٦٠.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٤٣.٣ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ١٣٩٨

خانوارهای شهری

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٤٤.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٠.٧ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه ١٣.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

خانوارهای روستایی

بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کوردستان (٤٩.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ البرز (٣٤.٢ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در خرداد ماه ١٥.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٣ واحد درصد افزایش نشان می­دهد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN

کانال تلگرام
@KMMKKURDISTAN