آزار و اذیت و تجاوز به یک دختر بچه ۵ ساله در شهر بوکان

KMMK:

معاون بهزیستی جمهوری اسلامی ایران در شهر بوکان در یک گفت وگو تایید کرده است که که به یک دختر بچه ۵ ساله در شهر بوکان تجاوز جنسی شده است.
این دختر بچه ۵ ساله زمانی که تنها با یک جوان ۲۲ ساله در خانه بوده مورد تجاوز این جوان ۲۲ ساله واقع شده است که بعدها والدین این دختر از صدای گریه و زاریش متوجه این کودک آزاری شده اند.
شایان ذکر است که این مرد متجاوز دوست والدین این دختر بچه است که خودش ناشنوا بوده و سابقه ی پرخاشگری دارد همچنین به مدت دو سال در مدرسه استثنایی درس خوانده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN