شکنجه زنان شمال کوردستان توسط پلیس دولت ترکیه در اورفا

KMMK:

۱٨ مارس ۲۰۱٨ میلادی جمعی از زنان کورد روستای ” دره تو” از توابع اورفا در شمال کوردستان ۱۲ روز بازداشت و با شدیدترین شیوه شکنجه شدند.

بر اساس اطلاعاتی که توسط تنی چند از این زنان منتشر شده است حتی مورد تهدید تجاوز جنسی قرار گرفته و با استفاده از جریان الکتریسیته شدیدترین شکنجه ها را رویشان اعمال کردند.

یکی از زنان بازداشتی که نخواست نامش آشکار شود اظهار داشت: ما به شیوه سیستماتیک شکنجه می شدیم، وی افزود در روزی که به روستای ما حمله کردند من در میهمانی بوده ودر اورفا نبودم. در منزل یکی از بستگان بازداشت شدم که همه اعضای آن خانواده را نیز به صورت درازکش بازرسی بدنی کرده و شکنجه دادند.
این زن که خود را ” گ.ا ” معرفی کرد گفت: هنگامی که به منزلمان ریختند سر همسرم را به دیوار زده و روی دخترم اسلحه کشیدند و اورا تهدید کردند که پدرت را خواهیم کشت.

یکی از زنان دیگر که خود را ” ف.ا” نامید و نخواست نامش فاش شود گفت: با صدای شلیک از خواب پریدیم که میگفتند تسلیم شوید در حالی که ما نمیدانستیم چه پیش آمده است. سپس با قنداق اسلحه به پشت هسرم کوبیده و همه مارا درازکش بازرسی کرده و با لگد به سر و گردنمان میکوبیدند به نحوی که از گوشم خون بیرون زد.
همچنین می گوید: سپس مارا به بیمارستان دولتی بیرچوک منتقل کرده و علی رغم وجود دکتر دوباره شروع به زدن ما کرده و پسرم را زخمی کردند.
در ادامه افزود: جریان الکتریسیته به آلت تناسلیم و سینه هایم وصل کرده به حدی که بیهوش شدم سپس تهدید به تجاوز جنسی شدم، در ادامه با همان وضع ما را در زندان انداخته که در آنجا بقیه زنان با اعضای خانواده هایشان را دیدم که وضع آنها از من نیز بدتر بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان