عدم توجه و رسیدگی به زندانیان پس از پایان اعتصاب غذا از سوی حکومت ترکیە در شمال کوردستان

KMMK:

زندانیان اعتصابی دریکی از زندان‌های دولت ترکیه موسوم به کورکچولر در آدنا پس از پایان دادن به اعتصاب خود از سوی مسئولین دولت ترکیه در زندان مورد بی‌توجهی قرارگرفته و اقدامی جهت درمان آن‌ها صورت نگرفته است.

یکی از زندانیان گروه F زندان کورکچولردر آدنا در تماسی که با خانواده خود داشته، اعلام کردەاست؛ ما را مداوا نمی‌کنند و به ما دارو نمی‌دهند.

اینان آیکن یکی از زندانیان اعتصابی برای شکستن حصر آقای عبدالله اوجالان در تماسی با خواهرش آسیه ابراز داشت: پس از ۱۴۱ روز اعتصاب من و شکستن اعتصاب در تاریخ ۲۶ می، ما را به بیمارستان انتقال داده و فقط از ما آزمایش خون‌گرفته‌اند اما در دادن دارو و مداوای ما هیچ اقدامی از سوی مسئولین زندان صورت نگرفته است.

لازم به ذکر است که جمع کثیری از زندانیان سیاسی شمال کوردستان جهت شکستن حصر آقای اوجالان دست به اعتصاب غذای گسترده زدند که پس از دیدار وکلای آقای اوجالان و اعلام شکستن حصر از سوی مسئولین حکومتی دولت ترکیه و پیام آقای اوجالان اعتصاب غذای خود را شکستند، اما دولت ترکیه و مسئولین زندان‌های دولت از رسیدگی و مداوای زندانیان تابه‌حال سر باز زده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان