یک زندانی کورد در زنجان اعدام شد

KMMK:

سەشنبه۱۰ اردیبهشت ۱۳۹٨ خورشیدی یک زندانی بە نام سید صمد عنایتی ۳۱ سالە اهل بیجار از شرق کوردستان در زندان مرکزی زنجان اعدام شدەاست. نامبرده محکوم بە قتل عمد بودە و بە اعدام «قصاص» محکوم شدە بود.

خبرها حاکی از انست کە، این زندانی در سال ۹۳ مشغول کار لولەکشی بودە و در درگیری بر سر اختلاف مالی منجر بە کشتە شدن یک نفر شدەاست.

اختلاف بر سر دستمزد کار لولەکشی یک ساختمان بودە کەنامبرده بعد از اتمام کار تقاضای دستمزد خویش را کردە اما طرف مقابل حاضر بە پرداخت دستمزد او نمی‌شود، بە همین دلیل اختلاف منجر بە درگیری دو طرف شدە و صمد به‌صورت غیر عمد و ناخواسته باعث مرگ طرف مقابل می‌شود.

لازم به ذکر است کە نامبرده در خفا اعدام شدە و حکومت جمهوری اسلامی ایران از قبل هیچ اطلاعی در این بارە ندادە است.

بنا بە داده‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون از سوی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان ۱۵ نفر بە اتهام قتل عمد اعدام‌شده‌اند، کە با احتساب این شهروند شمار اعدام‌شدگان بە ۱۶ نفر رسیدەاست. جمعیت حقوق بشر کوردستان