بیکارشدن بیش از ۵ هزار کارگر در دو شهر سیل زده پلدختر و معمولان

KMMK:

پنجشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ، اعلام شد که ۵۳۰۰ کارگر در دو شهر پلدختر و معمولان در شرق کوردستان بیکار شده اند. بیکاری این حجم از کارگران بعد از سیلاب های جاری شده در این دو شهر می‌باشد که آسیب های جدی به دنبال داشت.
برپایه گزارشات دریافتی، ۱۳۰۰ کارگر ساختمانی و ۴ هزار کارگر در بخش های دیگر در شهرستانهای پلدختر و معمولان بیکار شده اند. بیکاری این کارگران در حالی است که هیچ کدام از آنها بیمه نداشته و در شرایط بسیار سختی قرار گرفته اند.
لازم به ذکر است که جنگل زدایی، قطع درختان و از بین بردن مراتع، سدسازی های بی رویه و غیر مهندسی شده و… که از فعالیت های رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرق کوردستان می‌باشد عامل اصلی تشدید تهدیدات و آسیب های این سیلاب های اخیر بوده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان