تداوم بازداشتها: یک دانشجوی دیگر کورد بازداشت شد

تداوم بازداشتها: یک دانشجوی دیگر کورد بازداشت شد

مأموران امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در نقده شرق کوردستان اقدام به بازداشت یک شهروند کورد کردند، این شهروند کورد قبلا نیز چند بار بازداشت شدە است.

شش اردیبهشت ۱۳۹٥، شهاب احمدی‌آذر فرزند احمد در منزل شخصی‌اش در نقده شرق کوردستان بازداشت شدە است. نامبردە با هجوم لباس شخصی‌های وابسته به وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران روبرو شدە و در نهایت بازداشت شدە است.
بر اساس اخبار و گزارشهای منتشر شدە، نامبردە
٧ صبح روز دوشنبه هدف هجوم قرار گرفتە است، ٣ خودرو نیروهای امنیتی به منزل مسکونی شهاب یورش بردە و او را به توهین و ازار و اذییت بازداشت می‌کنند.

این دانشجوی مقطع دکترا، یکی از نامزدهای انتخابات اسفندماه گذشته بود که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود.

این در حالی است کە اواخر هفته‌ی گذشته نیز افسانه بایزیدی برای بار سوم در بوکان بازداشت شده است.

خبرها حاکی از ان است کە بعد از بازداشت شهاب، ماموران امنیتی منزل شخصی وی را مورد تفتیش قرار داده‌ند و لپ‌تاپ، تبلت، موبایل، برخی از کتب و جزوات نیز با خود برده‌اند.
او پیشتر و در اواخر فروردین‌ماه ٩٢ نیز از سوی ستادخبری اداره اطلاعات احضار و برای مدت ٣ ماه در سلول انفرادی اطلاعات در بازداشت بود.

اتهاماتی کە بە این دانشجوی کورد وارد شدە است، هوادری از احزاب کورد مخالف جمهوری اسلامی ایران عنوان شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان