مین، قاتلی پنهان در کوردستان

انفجار مینهای بەجا ماندە از جنگ هشت سالە ایران و عراق و مینهایی کە ایران در نواحی مختلف شرق کوردستان کارگذاشتە است، روزانە قربانی می گیرند.

در تازەترین خبرها، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قصرشیرین به خبرگزاریهای ایران گفتە است:« از ابتدای سال ۹۵ تاکنون در این شهرستان مرزی پنج مورد انفجار مین و مهمات عمل نکرده از دوران جنگ بوقوع پیوسته است.»

نعمت الله نازپرورده افضافە می کند:« در سه انفجار در مجموع ۱۱ راس گوسفند که در منطقه در حال تعلیف بودند تلف شدند و در چهارمین و پنجمین انفجار نیز ۲ دستگاه بولدوزر متعلق به مرکز مین زدایی دچار خسارت مادی شده و راننده این خودروها دچار موج گرفتگی شدند.»

وی اظهار کردە است: « سال گذشته در مجموع بر اثر ۳۵ مورد انفجار مین و مهمات به جا مانده از دوران جنگ در این شهرستان ۶ نفر کشته و ۳۱ نفر نیز مجروح شدند.
وی بیان کرد: نیروهای نظامی، کشاورزان، روستائیان، عشایر منطقه و همچنین نیروهای پاکسازی کننده مواد منفجره در مناطق آلوده به مین حادثه دیدگان را شامل می شوند.»

وی همچنین « شمار قربانیان ناشی از انفجارهای مین و مهمات به جای مانده از دوران جنگ از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۳ در شهرستان  قصرشیرین شرق کوردستڵا را ۲۸ کشته ، ۳۲ مجروح همراه با قطع عضو و ۱۷۶ نفر را نیز مجروح اعلام کردە.»

وی« خسارت های مادی وارده به ماشین آلات کشاورزی و دستگاه های مین روبی و تلف شدن احشام را نیز بخش دیگری از صدمه های ناشی از انفجار مین و تله های انفجاری به جا مانده از دوران هشت سال جنگ در قصرشیرین ذکر کرد.»

این در حالی است که فعالان و کنشگران کوردستانی بارها از جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که این حکومت باید تمامی محوطه ها و زمین های مین گذاری شده را مین روبی کند.، ولی جمهوری اسلامی ایران به بهانه‌های امنیتی از این خواسته سر باز زده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان