کوردستان/ ‏اعتصاب سراسری معلمان آغاز شد

کوردستان/ ‏اعتصاب سراسری معلمان آغاز شد

KMMK:
یکشنبه ٢٢ مهرماه، معلمان در شهرهای شرق کوردستان از حضور در کلاسهای درس خودداری و در دفاتر مدارس دست بە اعتصاب زدەاند.
معلمان کورد شرق کوردستان در شهرهای کرماشان،ایلام، ایوان، جوانرود، روانسر، باینگان، پاوه، مریوان، سنه و سقز همزمان با معلمان شهرهای ایران در دفتر مدارس در اعتراض به نقض تحصیل رایگان برای همه، حذف کلاسهای چند پایه، تراکم کلاس کمتر با کیفیت بیشتر و افزایش حقوق متناسب با تورم اعتصاب کردند.
اعتصاب معلمان در حالی است که جدایی از خواسته های قانونی که مطرح کرده اند، خود این معلمان نیز از کمترین خدمات حقوقی برخوردار هستند.
معلمان با توجه به شغل بسیار حساس و پایه ای آموزش و پرورش نسل های آینده را به عهده دارند، میبایست در حد استانداردهای جهانی درآمد و حقوق داشته باشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان