فعال کارگر خلیل کریمی به دادگاه احضار شد

فعال کارگر خلیل کریمی به دادگاه احضار شد
KMMK:
شنبه ۲۷ مرداد خلیل کریمی فعال کارگری کورد ساکن شهر سنه به شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در این شهر احضار شد.
خلیل کریمی کارگر ساختمانی و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران در شهر سنه میباشد. بر اساس احضاریه کتبی نامبرده باید روز ۱۹ شهریور جهت رسیدگی به پرونده اش، خود را به آن شعبه معرفی کند.
احضار این فعال کارگری کورد در حالیست که طی هفته های گذشته ده ها فعال مدنی کورد بازداشت شده و در زندان به سر می برند.
جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با بازداشت شهروندان کورد، فضایی بسته و امنیتی بر کوردستان حاکم کرده و جلوی هرگونه فعالیتی را بگیرد

جمعیت حقوق بشر کوردستان