كشته شدن يك شهـروند كورد سلماسى توسط نيروهـاى امنيتى جمهـورى اسلامى ايران

كشته شدن يك شهـروند كورد سلماسى توسط نيروهـاى امنيتى جمهـورى اسلامى ايران

KMMK:

دوشنبه ٢٩ مرداد، يك جوان كورد به نام توحيد حقدار، سن ١٩ سال پسر بارزان، اهـل روستاى دوستان از توابع شيپرانى شهـر سلماس به واسطه شليك مستقيم نيروهـاى مرزى جمهـورى اسلامى ايران، در مرز شهـر شنو جان خود را از دست داد.

در ادامه خبر قيد شده است كه جسد اين جوان كورد در پزشك قانونى شهـر نقده باقى مانده است و تا پخش اين خبر جسد نامبرده تحويل خانواده اش داده نشده است.

بر اساس منبع خبرى كردپا، اين جوان كورد به علت بيكارى و فقر و براى امرار معاش زندگى خود، به ناحيه مرزى شهـر شنو رفته بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان