کمال حسن رمضان به زندان مرکزی ایران در اورمیه بازگرداننده شد

KMMK: پنج شنبه یکم شهریورماه کمال حسن رمضان، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که روز ٢٢ مردادماه به سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در اورمیه منتقل شده بود، به زندان مرکزی این حکومت در اورمیه بازگرداننده شد.

این زندانی سیاسی روز دوشنبه ۲۲ مردادماه تحت تدابیر شدید امنیتی با دست‌بند، پابند و چشم بند از زندان به بازداشتگاه ۸۱ رمضان سپاه پاسداران منتقل شده و در خصوص فعالیت تبلیغی در زندان مورد بازجویی قرار گرفته و بازجویان در خصوص اجرای حکم اعدام وی در صورت تداوم فعالیت‌هایش در زندام به وی هشدار داده‌اند.

این زندانی سیاسی پیشتر نیز در « آذرماه ۱۳۹۵ به مدت ۸ روز»،« دی ماه ۱۳۹۵ به مدت ده روز» و « آذرماه سال ۱۳۹۶ به مدت هفت روز» به بازداشتگاه اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ارومیه منتقل شده بود و برای گرفتن اعترافات ساختگی و پرونده‌سازی جدید تحت فشار قرار گرفته بود.
کمال حسن رمضان، ۳۳ ساله و اهل شهر سریکانی غرب کوردستان در ۶ شهریورماه سال ۹۳ توسط نیروهای امنیتی در اورمیه بازداشت و بعد از چهار ماه بازجویی در بازداشتگاه‌های اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
نامبرده در مردادماه سال ۹۴ از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ایران در اورمیه به اتهام عضویت در حزب کارگران کوردستان به ده سال حبس محکوم شد و این حکم بعدا طبق قانون تسلیم به رای، به ۷ سال کاهش پیدا کرد.
طی چند سال گذشته این زندانی سیاسی سه بار به بازداشتگاه‌های امنیتی در شهر اورمیه منتقل و به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران در تابستان ۱۳۹۰ مورد بازجویی قرار گرفت. نامبرده در اریبهشت ماه ۱۳۹۶ از سوی بخش اجرای احکام زندان مرکزی در اورمیه احضار و صدور حکم اعدام به ایشان رسما ابلاغ شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان