صدور حکم شلاق برای یک فعال تلگرامی در بانە

KMMK: در چند روز گذشته دادگاه جمهوری اسلامی ایران در شهر بانه حکم ۷۴ ضربه شلاق برای فعال تلگرامی با مشخصات ” شجاع حسین زاده ” مدیر کانال تلگرامی بانه نیوز را صادر کرد.

بر اساس خبر که مرکز خبری مکریان آنرا تائید کرده است، شعبه ۱۰۲ دادسرای ۲ جمهوری اسلامی ایران در شهر بانه به اتهام توهین به رئیس جمهور که نامبرده نوشته است پس از فیلترینگ تلگرام از سوی حکومت پستی در قالب طنز که روحانی رئیس جمهور بلعکس وعده های خود عمل کرده است و از مسیر خود منحرف شده است منتشر کردیم و سپس دادگاه بدون حضور من حکم صادر کرده است و بیس روز دیگر زمان اجرای حکم است.

قابل ذکر است، جمهوری اسلامی حتی رسانه های اجتماعی را فیلتر کرده است و تمام ایران و بویژه شرق کوردستان را به زندان تبدیل کرده اند و روزانه بر سر هرگونه فعالیت مدنی و محیط زیستی و سیاسی یورش میبرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان