صدور حکم برای یک دانشجوی کورد

یک دانشجوی کورد به نام «وفا آذر بار»اهل شهر مهاباد در شرق کوردستان به اتهام اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی، به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز ۱۴ فروردین سال ۱۳۹۵ابلاغیه حکم قطعیت یافته ، از سوی دادگاه تجدیدنظر به  دست این دانشجوی کورد رسیده است و باید برای تحمل محکومیت خود را به زندان معرفی نمایید.

«وفا آذر بار» دانشجوی رشته کشاورزی در شهر ارومیه،  پنج‌شنبه ۵ فوریه سال ۲۰۱۵از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی شهر مهاباد دستگیر و بعد از دو ماه بازداشت در سلول‌های انفرادی و زندان مهاباد با تأمین و تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا زمان صدور رأی آزادشده بود.

نقض حقوق شهروندان و نقض حقوق بشر، مواردی هستند کەبە کرات از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتد.
نهاد رسیدگی بە تخلفات دانشجویی بر اساس مصوبات وزارت علوم، حراست و کمیتە های انضباطی دانشگاه‌ها می‌باشند، دانشجویانی که تخلف کرده باشند، در صورت تائید شدن تخلف آن‌ها از سوی این نهاد دانشگاهی بازخواست خواهند شد، اما نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران خود این قوانین را رعایت نکرده و به شکلی غیرقانونی، دانشجویان را در مراجعی امنیتی مورد بازخواست قرار می‌دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان باتکیە بر اصل۲ منشور حقوق بشرکە هرگونە تبعيض به ویژە از حيث نژاد،رنگ،جنس،زبان،دین ونظر سياسى را به مثابه زيرپا نهادن حقوق بشر می داند این مورد را محکوم ودرتضاد با حقوق بشر مى داند

جمعیت حقوق بشر کوردستان
02/04/2016