انفجار مین باعث زخمی شدن چند نفر شد

بە علت انفجار مین در جنوب کوردستان چند نفر زخمی شدەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان: انفجار مین در روستای گولپی در منطقه‌ی هه‌ورامان در جنوب کوردستان باعث زخمی شدن چند گردشگر شد. مرکز خبرگزاری(knn)در با انتشار این خبر اعلام کرد کە شمار زخمیان انفجار مین در روستای گولپی در منطقه هه‌ورامان جنوب کوردستان ۵تن از گردشگران است.در ادامە خبر افزود کە در بین زخمی شدگان دو نفر کودک هستند کەحال آن‌ها وخيم اعلام‌شده است کە جهت معالجە بە بیمارستان اورژانس سلیمانیە اعزام شدەاند.

مین‌های منفجر شدە كه باعث زخمی شدن گردشگران شدەاست بقایای مین‌های جنگ هشت سالەی ایران و عراق است.درزمان جنگ دو دولت مذکور مناطق مرزى خود را مین‌گذاری كردند كه پس از خاتمە جنگ هیچ‌گونە اقدامی جهت پاک‌سازی آن نکرده‌اند بل اخص كه بيشتر اين مین‌ها در مرز بين شرق كوردستان و جنوب كوردستان واقع است كه ساليانه ده‌ها قربانى از خود به‌جای می‌گذارد.

جمهورى اسلامى ايران بين ۳كشور بیشترین استفاده‌کننده از مین‌گذاری در مرزهاى خود در جهان است،همچنین دارای بیشتری آمار قربانى مین‌گذاری در بین کشورهای جهان است کە بیشتر قربانيان مردم عادى هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان با تکیه‌بر ماده ۱۳ منشور جهانی حقوق بشر کە مبتنی بر آن است ۱_هرکس در محدودەی مرزهای کشور حق آزادى رفت‌وآمد را دارد۲_هرکس حق ترک کشور خود و بازگشت بەکشور خود را دارد. مورد فوق را ناقض مفاد حقوق بشر می‌داند و محکوم می‌نماید.

جمعیت حقوق بشر كوردستان
02/04/2016