بازداشت يك فعال كارگرى در سقز

 Kmmk,
روز دوشنبه ١٠ ارديبهشت ماه ١٣٩٧ شمسى ، يك فعال كارگرى به نام ” عثمان اسماعيلى براى با دوم بازداشت شد.
اين فعال كورد به تازگى از زندان ازاد شده بود، روز ١١ ارديبهشت ماه به اتهام شركت در تجمع اول ماه مه مجدداً توسط نيروهاى امنيتى بازداشت شد.
نامبرده در مورخ ٩ اسفندماه سال گذشته براى سپرى كردن حبس دو ماه روانه زندان و در ٢٧ فروردين ماه سال جارى از زندان آزاد گرديد.
لازم به ذكر است كه ، اين فعال كارگرى قبل از آزادى به اتهام مصاحبه با روزنامه و رسانه هاى خارج از كشور دادگاهى شد و با قرار وثيقه براى مدتى آزاد گرديد.
 هم اكنون براى آزادى اين فعال كورد از سوى دادور دادگاه جمهورى اسلامى ايران در شهر سقز مبلغ ٣٢ ميليون تومان قرار وثيقه صادر شده است.
در حالى كه نامبرده هيچ گفته نقشى در تدارك این تجمعات نداشته و تنها به دلیل حضور در آن محل بازداشت شده است.
جمعيت حقوق بشر كوردستان