خودكشى يك جوان كورد با خوردن سم/ ایلام

 Kmmk,
روز جمعه ١٤ ارديبهشت ماه ١٣٩٧ شمسى، يك جوان ٣٠ ساله به نام “أمين مرادى ” فرزند محمد اهل آبدانان استان ايلام از راه خوردن سم به زندگى خود پايان داد.
به نقل از يكى نزديكان نامبرده ، وى نامزد داشته و قرار بوده در آينده اى نزديك زندگى مشترك تشكيل دهد. انگيزه ى خودكشى او مشكلات اقتصادى و بيكارى بوده است.
مشكلات اقتصادى و بحران بيكارى در شرق كوردستان به يكى از دغدغه هاى زندگى روزانه شهروندان شده و همين باعث مشكل روانى و در نهايت اقدام به خودكشى مى كنند .
جمعيت حقوق بشر كوردستان