افزایش احتمال اعدام رامین حسین پناهی

kmmk: کمپین نجات جان رامین حسین پناهی نامه‎ای خطاب به فعالان سیاسی، مدنی و سازمانهای حقوق بشری و جامعه جهانی منتشر کرده است که متن نامه از سوی جمعیت حقوق بشر منتشر میگردد:

جمهوری اسلامی ایران با تایید دوباره حکم اعدام رامین حسین پناهی، در صدد اجرای حکم در کوتاه مدت است.

حسین احمدی نیاز، وکیل این زندنی سیاسی در مورد تایید دوباره حکم اعدام گفت: این قرار چند روز پیش در شعبە ۳۹ دیوان عالی کشور در شهر قم تایید شد و احتمال اعدام این زندانی سیاسی کورد نزدیک است.

در حالی کە مردم ایران در هر جایی بر علیە حکومت، فقر و ناعدالتی مبارزه میکنند، حکومت جمهوری اسلامی ایران با اجرای حکم یک فعال سیاسی بە مردم معترض چنگ و دندان نشان میدهد، اما آن زمان گذشت که حکومت با اعدام و کشتار در کشورقدرت نمایی کند و صدای اعتراض را خفه کند.

مردم ایران، کارگران و زنان و تمامی معترضین در ایران تصمیم خود را گرفته اند، آنها این حکومت را نمیخواهند و برعلیه یک زندگی سخت و فقر و بی عدالتی و سرکوب مبارزه میکنند.

کمپین نجات جان رامین حسین پناهی اعلام میکند: که این حکم اعدام و تایید دوباره آن در دیوان عالی کشور بسیار مهم است. این اقدام یکی دیگر از ستمهای حکومت در حق مردم معترض در ایران است و لازم است که همه خود را در قبال این ظلم که با؟هدف ترساندن جامعه پسند شده، مسئول بدانیم، هم صدا شویم و کاری بکنیم.

رامین حسین پناهی ، فعال سیاسی دربند حکومت است، همان حکومتی که در ادامه اعدام و کشتار هزاران تن از فعالان سیاسی در طی ۳۹ سال گذشته، در صدد اعدام رامین است. این درحالیست که در چند سال گذشته برای نشاندن اعتراضات مردم جرات اعدام کسی را نداشته است.

ما از سازمانهای مدافع حقوق بشری و تمامی احزاب اپوزیسیون و مردم قهرمان ایران خواهانیم، در قبال این حکم در هر جا که هستند به هر طریقی که میتوانند اعتراض کنند.
ما باید در سرتاسر جهان صدای اعتراض خود را بالا ببریم و کاری کنیم که جمهوری اسلامی ایران نتواند رامین را اعدام کند و این کار تنها با تلاش اعتراض عمومی و سراسری ممکن است.

در مقابل سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران و در مقابل ساختمانهای کنسولگری در کشورهای اروپایی اعتراض کنیم، در شهرها تجمعات اعتراضی به پا کنیم و اعلام کنیم که رامین نباید اعدام شود، در ادامه فعالیتهای چند ماه گذشته در ایران، با انتشار عکس رامین پیغام اعتراض خود ا برسانیم و این پیغامها را در شبکه های خبری منتشر کنیم.
ما از مردم کوردستان را در همه جا دعوت میکنیم برای اعتصاب عمومی آماده باشند، تنها با اتحاد و مبارزه جدی میتوانیم جان رامین را نجات بدهیم.

کمپین نجات جان رامین حسین پناهی

۲۲ فروردین ۱۳۹۷ خورشیدی مورخ ۱۱ آوریل ۲۰۱‎۸