تداوم بازداشت ها در شرق کوردستان/ یک نفر دیگر در پیرانشار بازداشت شدند

‌ KMMK:

یکشنبه 19 بهمن 1399‌ خورشیدی، طه آتش‌افراز، اهل منطقه کهنه‌‌ خانه پیرانشار، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد.

بنا به گزارشهای رسیده، نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه حکم قضایی طه آتش افراز را بازداشت کرده‌ اند.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند، و محل نگهداری وی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان