پارلمان اروپا خواستار عقب نشینی و خروج ترکیە از عفرین شد

KMMK:پارلمان اروپا در مورد جنگ سوریه و حملات ترکیه به عفرین بیانیه ای صادر کرد، در آخرین تصمیم اتحادیه اروپا خواستار خروج نیروهای ترکیه از عفرین شدند و اعلام کرد کە تورکیە  از این شهر کوردستانی خارج شد، در این بیاننامه صادره جمله ” پارلمان اروپا در مورد دخالت ترکیه در اقلیمهایی که در دست کوردها هستند مشکوک هستند” بیشتر به کار برده شده است.

در بیاننامه آمده است: حملات ترکیه به عفرین جنگ سوریه را به مرحله دیگری هدایت میکند و تاثیر منفی بر تلاشهای جامعه جهانی مبنی بر حل  مشکلات دارد و مشکلاتی در وضعیت انسانها به وجود آورده است، در بیان نامه همچنین به کشته شدن غیر نظامیان اشاره شده است.

پارلمان اروپا از ترکیه خواسته است حملات خود به عفرین را متوقف کند، در بیان نامه آمده است که ، درمورد جنگ سوریه مشکوک هستند و از ترکیه خواستارند تا سربازهای خود را از عفرین خارج کند.

درمورد اشخاص و طرفهایی که مسئومل جنایت جنگی و انسانی در جنگ سوریه هستند، پارلمان اروپا خواستار تحقیق اتحادیه اروپا و سزای بانیان جنایات جنگی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان