بازداشت ده ها شهروند شمال كوردستان در مراسم نوروز

KMMK: روز گذشته در اولين روز نوروز ده ها نفر در مراسم نوروز در شهرهاى مختلف شمال کوردستان وتركيه از سوى پليس اين كشور بازداشت شدند.

به نقل از گزارش ، پليس دولت تركيه در جريان مراسم نوروز ، ٢٢ نفر را در شهر إستانبول و ٢٦ نفر را نيز در دو شهر ازمير و ادنه بازداشت كرد ، و مانع برگزارى تجمع شهر باتمان در شمال كوردستان شدند.

ديروز صدها هزار نفر از شهروندان کورد در مراسمی که به مناسبت نوروز در ئامد و ٤٠ شهر كوچك و بزرگ شمال كوردستان برگزار کرده بودند، گفتند: اگر آنکارا عملیات نظامی در سوریه را ادامه دهد، خطر خشونت داخلی در ترکیه را افزایش می‌دهد و با وجود ممانعت ها و بازداشت هاى پليس تركيه اين مراسم برگزار شد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان