کارگر شهرداری ایلام حین کار جانش را از دست داد

جمعیت حقوق بشر کوردستان (kmmk): روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن‌ماه سال جاری یک کارگر خدمات شهری شهرداری ایلام هنگام کار جان خود را از دست داد.

طبق خبرهای منتشرشده؛ این کارگر در پشت خودروی حمل زباله و محل قرار گرفتن کارگرها در این خودروها مستقر بوده، حین پایین آمدن و دنده‌عقب گرفتن راننده خودرو، این کارگر زیر گرفته‌شده و جان خود را از دست می‌دهد.

در آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی و تکالیف کارفرما آمده است؛ تمرکز بر احتیاط رانندگان، رافع مسئولیت‌های پیمانکاران شهرداری در مقام کارفرما، نیست و آن‌ها مطابق آیین‌نامه وسایل حفاظت فردی مصوب ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ مکلف به شناسایی و ارزیابی شرایط محیط کار برای تشخیص و کنترل خطرات هستند. درعین‌حال مطابق مواد ۲ و ۳ این آیین‌نامه کارفرما باید وسایل حفاظت فردی مناسب را رایگان در اختیار کارگران بگذارد و آموزش‌های لازم در خصوص نحوه استفاده از آن‌ها به کارگران ارائه کند.

با توجه به وظیفه کارفرمایان که باید نیروهای کار خود را آموزش داده تا دچار حادثه نشود. بااین‌حال هم روزانه شاهد جان باختن این قشر جامعه هستیم. کارگران شهرداری‌ها در برابر دریافت دستمزدهای ناچیز که با تأخیر مکرر نیز پرداخت می‌شود، قربانی حوادث کار، می‌شوند؛ حوادثی که اکثراً هیچ سهمی در پیش آوردن آن ندارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان