جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

ترک کشور فعالین سیاسی و مدنی کورد، افزایش فشار و اذیت خانواده ی آنها از سوی اداره اطلاعات

آزار و اذيت خانواده‌ی فعالین مدنی و سیاسی توسط نهادهاى امنيتى رژیم جمهوری اسلامی ایران در شرق كوردستان

طبق گزارش‌ها رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کردستان: مدتی است کە نیروهای اطلاعات شهرهاى شرق كردستان خانواده فعالين سياسى و مدنی را تحت‌فشار قراردادە است و با مراجعە بە منازل این افراد و تحت‌فشار قرار دادن خانواده‌هایشان هر بار به‌بهانەای عرصه زندگی را بر ایشان تنگ کردەاند.

پیرو گزارش‌ها رسیدە نیروهای امنیتی شهر مریوان از ٤ماە پیش ۳ باربە منزل پدری فعال مدنی «محمد هژبری» اهل مریوان مراجعە کردە و از افراد خانواده ایشان در مورد محل اقامت نامبردە پرس‌وجو کردەاند و هنگامی کە با جواب منفی خانوادە روبرو شدەاند مأمورین اذعان داشتەاند کە ما خود مطلع هستیم کە «محمد هژبری» بە همراە همسر خود خانم «شکوە کریمی» اهل سنندج  در خارج از کشور اقامت دارند و با یکی از احزاب سیاسی در ارتباط هستند.

شایان‌ذکر است کە آخرين بار مأمورین به منزل برادر «محمد هژبری» مراجعە کردند و بە آن‌ها اطلاع داده‌اند کە بە برادر خود بگوييد تا هنوز فرصت جهت سبك كردن جرمش باقى است به كشور مراجعه كند.

همچنین در مدت اقامت نامبردگان در خارج از کشور نیروهای امنیتی بە منزل مادری خانم «شکوە کریمی» مراجعە کردە و آن‌ها را تهدید کردەاند کە در صورت عدم مراجعه نامبرده به كشور، شمارا هم‌دست در جرم‌های فرزندتان می‌دانم و مانند مجرم با شما برخورد خواهيم كرد.

لازم به یادآوری است که «محمد هژبری و شکوه کریمی» از فعالین مدنی و سیاسی کورد می‌باشند که به دلیل فشار حکومت جمهوری اسلامی مدتی پیش از کشور خارج‌شده‌اند.

 جمعیت حقوق بشر کوردستان
03/40/2016

 

Related posts

آرش نصری از شرکت در مراسم خاکسپاری دخترش محروم شد

افزایش احتمال اعدام رامین حسین پناهی

اورمیه/ مرگ یک کارگر در سایه فقدان ایمنی کار