اعدام ٥ زندانى در زندان ديزل آباد كرماشان

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، دیروز ٢٠ آذر ماه ١٣٩٦ شمسى ، در زندان ديزل آباد كرماشان ٥ زندانى اعدام شدند ، بر اساس گزارش رسيده اتهام اين اعداميان قتل بوده و تا كنون تنها هويت يكى از انها به نام ” كاوس آشورى مشخص است ولى ديگر اعداميان تا اين لحظه هويت انها منتشر نشده است.

اين در حاليست كه طبق گزارش سازمان عفو بين الملل ، امار اعدام شهروندان در حكومت جمهورى اسلامى ايران بر حسب نسبت جمعیت جغرافیایی به جمعيت ديگر كشورها مقام اول جهان را به خود اختصاص مى دهد.
لازم به ذكر است ، در سيستم جمهورى اسلامى ايران  هويت تعداد زيادى از اعداميان نامعلوم و بعضى از اعدامها به طور مخفيانه به اجرا گذاشته مى شود، به دليل سيستم غير دموكراتيك حاكميت ايران ، فعالين مدنى و حقوق بشرى امار دقيقى از اعدامها را نمى توانند مشخص و اعلام كنند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان