انفجار مین در ایلام ،زخمی شدن دوشهروند را دربر داشت.

در دو حادثه جداگانه انفجار مین، در استان ایلام دو نفر زخمی شدند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه سال ۱۳۹۴، شهروندی به نام «مهدی خرسانیان» درمنطقه «چم هندی» شهر ایلام در شرق کوردستان، هنگامی که در حال چراندن دامهای خود بود، در اثر برخورد با مین دچار جراحت شد و از ناحیه پا مصدوم گردید.

گفته شده است حادثه دوم، روز گذشته در منطقه «عین خوش» در دهلران رخ داده است و یکی از عشایر ایل زنگنه به نام «لطیف علی یارم» فرزند «صحبت الله» از ناحیه پا دچار مصدومیت شده است.

چم هندی و عین خوش در جنوب استان ایلام در شرق کوردستان و در مرز این استان با استان خوزستان واقع است، میادین مین زیادی در این منطقه واقع است که به علت پاکسازی غیر اصولی همیشه از میان مردم بومی و عشایر کوچ رو که یا بومی منطقه هستند و یا از کرماشان به این مناطق می‌ایند قربانی می‌گیرید ٠این منطقه سالهاست که محل چرای زمستانه عشایر ایل زنگنه و زوله از کرماشان و همچنین طوایف خرسان و حمیدوای از عرب‌های منطقه است. در میان این عشایر و مردم بومی صد‌ها قربانی مین وجود دارد و هنوز هم این منطقه الوده است.

درچند ماه گذشته در منطقه دشت عباسِ شهر ایلام در شرق کوردستان، سه نفر دیگر به نامهای «دبش و صبیح حمیدی و نوروزخزرجی» در حادثه مین جان خود را ازدست دادند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
14.03.2016