فرمانداری مریوان مجوزکاشت نهال را ،به نام انجمن سبز چیای مریوان نداد.

فرمانداری مریوان مجوزکاشت نهال را به انجمن سبز چیای مریوان نداد.

روز ۲۱ اسفند ماه سال ۱۳۹۴ جمعی از معلمان شهر مریوان اقدام به کاشتن نهال در قله امام مریوان نمودند. معلمان مریوانی پیش‌تر برای اخذ مجوز به فرمانداری مریوان مراجعه نموده بودند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: جمعی از معلمان شهر مریوان در شرق کوردستان روز بیست ویک اسفند ماه به فرمانداری مریوان مراجعه نمودند. تا از سوی انجمن سبز چیا مریوان، در کوه امام این شهر، اقدام به کاشت نهال نمایند. ولی از سوی فرمانداری، اجازه داده نشد که با اسم انجمن سبز چیا چنین عملی زیستی محیطی صورت بگیرد.

گفته شده، نزدیک صد معلم شهر مریوان  به کوه امام رفته و اقدام به کاشتن نهال نمودند. هرچند از استفاده از نام انجمن سبز چیا جلوگیری شد. اما معلمین شهر مریوان، نهالهای خود را در کوه امام کاشتند.

با توجه به مصاحبه جمعیت حقوق بشر کوردستان با یکی از اعضای انجمن سبز چیا، که اکنون در خارج از کشور حضور دارند.
فعالیت انجمن سبز چیا‌ گاه گاهی با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو می‌شود. اما کماکان این انجمن زیست محیطی به فعالیتهای خود در عرصه زیست محیطی ادامه داده است. وسال‌ها در این عرصه فعالیت مستمری داشته است.

این در حالی است کە انجمن سبز چیا یکی از فعالترین انجمن های فعال در عرصە محیط زیست می باشد و چندین جایزه را در ایران و خارج از آن خود کرده است

جمعیت حقوق بشر کوردستان
13.03.2016
12814590_920749698043353_956542368457804742_nIMG_20160311_135515-768x576