مطلب احمدیان زندانی سیاسی کورد به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

مطلب احمدیان، زندانی سیاسی کورد اهل بانه در شرق کوردستان، از زندان سنندج به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش جمعیت حقوق بشرکوردستان، «مطلب احمدیان» زندانی سیاسی کورد در شرق کوردستان، روز سه شنبه ۱۸ اسفندماه سال جاری، از زندان سنندج به مکان نامعلومی منتقل گشته و پس از انتقال تماسی با خانواده خود نداشته است. و تا امروز به این زندان بازگردانده نشده است.

 

«مطلب احمدیان» که جهت رسیدگی به اتهام مشارکت در قتل از زندان سقز به زندان سنندج منتقل شده است، علیرغم گذشت ۶ سال از زمان بازداشت همچنان درباره این پرونده حکمی دریافت نکرده است.

قرار بود دادگاه این زندانی در چهاردهم مهرماه برگزار شود که به دلایل نامشخصی برگزار نشد و ممکن است انتقال فعلی وی به همین دلیل باشد.

مطلب احمدیان، ۳۱ ساله اهل بانه  شرق کوردستان، در سیزدهم مهرماه ۱۳۸۹ بازداشت و پس از حدود ۲۳۰ روز تحمل انفرادی، به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کوردستانی به ۳۱ سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شد، وی همچنین طی پرونده جداگانه ای با اتهام مشارکت در قتل روبرو شده است که علیرغم گذشت بیش از پنج سال هنوز حکمی برای آن صادر نشده است، اتهامی که وی آن را رد کرده است.

این زندانی سیاسی کورد تا قبل از این انتقال ۶ سال را در بازداشتگاهای اداره اطلاعات، زندان سقز و سنندج سپری نموده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
10.03.2016