شهادتنامە عبدالسلام ملااحمدی (ارسلان احمدی ریگ آبادی)

KMMK:شهادتنامه زیر به کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان و در گفتگو با عبدالسلام ملااحمدی انجام گرفته است. نامبرده هم اکنون از اعضای

بیشتر بخوانید

شهادت‌نامه آرام رستاد زندانی سیاسی کورد

جمعیت حقوق بشر کوردستان با اتکا بە اینکە افراد زیادی از شهروندان شرق کردستان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بازداشت

بیشتر بخوانید

شهادت‌نامه غازی رازدار زندانی سیاسی کورد

غازی رازدار از فعالین سیاسی و زیست‌محیطی کورد بوده است که توسط نیروهای امنیتی ایران در شهر مریوان بازداشت و

بیشتر بخوانید