جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حمایت فعالان مدنی از کولبران در تهران

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، جمعە ٢٤ شهریور ١٣٩٦ جمعی از فعالان مدنی،وکلای دادگستری و چند نفر از اعضای سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران با برگزاری تجمعی در میدان آزادی تهران حمایت خود از کولبران کورد را اعلام کردە و بە استقبال از شریف باجور کە در حرکتی مدنی در نفی خشونت علیه کولبران تا تهران رکاب زد، شتافتند.

قابل ذکر است کە این فعالان مدنی و مردم با در ست گرفتن پلاکاردهایی بە حمایت از کولبران پرداختە و کشتار آنها را مصداق قتل عمد قلمداد نموند.

قابل ذکر است کە در چند روز گذشتە تجمعهای مسالمت آمیز زیادی در شهرهای شرق کوردستان بە منظور محکوم نمودن کشتار کولبران انجام شد، تجمعاتی کە شهرهای سنە، بانە، سقز، مهاباد و.. دربرگرفت.

بر اساس گزارشهای جمعیت حقوق بشر کوردستان ، جمهوری اسلامی ایران بە بهانە حفاضت از مرز اقدام بە قتل عمد کولبران کورد میکند، افرادی کە از سرناچاری بە این شغل کاذب و طاقت فرسا روی می آورند.

جمهوری اسلامی ایران با تدام سیاست های تبعیض امیز خود، از هرگونە پیشرفت اقتصادی و صنعتی و ایجاد فرصتهای اشتغال در شرق کوردستان جلوگیری می کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

دو شهروند دیگر در کوردستان بازداشت شدند

دولت زلزله زدگان کوردستانی را فراموش کرده است/ شهروندان به علت فقر اعضا بدنشان را می‌فروشند

یک شهروند کورد بوکانی بازداشت شد.