جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

مقاومت مردم “پاوه” در شرق کوردستان و عقب نشینی نیروهای مسلح ایران در حمله علیه کولبران

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان،  ۲۹ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی، نیروهای اطلاعات سپاه ایران در شهرستان پاوه و در مناطق “ته ته” و “هه ندو” اموال و دارایی کولبران و کاسبکاران را مصادره کردند.
پس از یورش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران، مردم این مناطق ، کولبران و کاسبکاران با همکاری و همیاری هم توانستند اموال خود را از این نیروها پس بگیرند که در نتیجه میان آنها درگیری روی داده و ماشین سپاه درهم شکسته شد.

طبق دستور مقامات دولت ایران و فراتر از آن فرمان خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران(آتش به اختیار)، نیروهای نظامی در شرق کوردستان با شلیک مستقیم و عمدی به سوی کولبران و کاسبکاران تاکنون دهها نفر از آنها را به قتل رسانده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اکرم رمضانی کولبر زخمی در بیمارستان جان باخت

مشخص شدن هویت یک دانشجوی بازداشتی در مریوان

كشتن یک کاسبکار در حومه شهر بانه