ابهام از سرنوشت زندانی سنی مذهب”سید جمال موسوی”

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، زندانى سنى مذهب كورد محكوم به اعدام ” سيد جمال موسوى ” محبوس در زندان رجائي شهر كرج از روز ٢٥ مرداد ماه سال ١٣٩٦ شمسي تا انتشار اين خبر هيچ اطلاعى از سرنوشت نامبرده در دسترس نيست.

بر اساس گزارش رسيده ، نامبرده بدون درخواست و تقاضاى قبلى روز ٢٥ مرداد ماه به بهانه اعزام به بهدارى او را از بند خود خارج کرده و به محلى نامعلوم منتقل شده است و خانواده اين زندانى كورد از سرنوشت مبهم فرزندشان نگران هستند و مسئولين زندان هيچ جواب قانع كننده اى به انها نمى دهند و حتى نام بيمارستانى كه به آنجا اعزام شده را اعلام نمى كنند

لازم به ذكر است كه اين زندانى سنى مذهب كورد اهل شهر سنه در شرق كوردستان است و در سال ١٣٨٧ شمسي بازداشت و به اتهام محاربه و ارتباط با گروههاى سلفى در سال ٨٨ به اعدام محكوم شد و بعد از اعتراض به تأييد ديوان عالى كشور نيز رسيد ولى نامبرده تمام اين اتهامات را بي أساس و رد كرده است. سید جمال موسوی روز ٢٣ تير ماه ١٣٩٥ شمسي از زندان سنه به زندان رجائي شهر كرج تبعيد شد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان