اتش سوزى در ١٨ ناحيه از توابع شهـر درسيم در شمال كوردستان

به  گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، ١٨ ناحیە  مختلف و جنگلهـاى شهـر درسيم و شهـرستانهـاى توابع ان در شمال كوردستان دچار حريق گرديده اند.

در ادامه گزارش قيد شده كه اتش سوزيهـاى به وقوع پيوسته در شهـر درسيم و مناطق اطراف ان در اثر به توب بستن ارتش تركيه به اين مناطق مى باشد.

ساكنان و شهـروندان شهـرستان اطراف درسيم عليرغم ايجاد موانع و سختگيريهـاى دولت تركيه در تلاشند كه اطفاء حريق نمايند.

مناطق و نواحى كه دچار حريق شده اند عبارتند از:
روستاهـاى يايلاگونو، جنگلهـاى سه پكان و روستاى كوزلوجاى از توابع شهـرستان اوفاجيك، روستاى ساريتاش، گه يكسو، كوتودره، روژدره سى و بالى دره سى از توابع شهـر ده رسيم، ناحيه ئاموتاكان، روستاى چاكماكلى و دره ى خورات، روستاهـاى قرله جيد، قرمزكوپرو، دره بويو، عوزونتارلاى از توابع پولومور و هـمچنين روستاهـاى دوغانتاش و رامادانيى از توابع شهـرستان ناظميه.

شايان ذكر است كه وسعت اتش سوزى در نواحى گه يكسو، روژ دره سى و دوغانتاش بسيار گستردش يافته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان