احضار خانواده یک فعال سیاسی به دادگاه انقلاب “شهرستان سردشت” در شرق کوردستان

در گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، “عبدالله عبدالله زاده”فرزنده حسن مشهور به عبدالله نیژاوه در مورخه چهارم مردادماه ۱۳۹۶ شمسی به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان سردشت احضار شد .

عبدالله عبدالله زاده در شهر “نلاس” از توابع شهر سردشت مشغول کار کشاورزی میباشد که به دلیل فعالیت های پسرش “آسو عبدالله زاده” در طول دو سال گذشته برای چندمین بار به دادگاه احضار و مورد بازجویی در مقابل دادستان قرار گرفته است. آسو عبدالله زاده سال ۲۰۱۵ براثر فشارها و تهدیدهای نیروهای امنیتی وابسته به جمهوری اسلامی ایران از ایران گریخت و به کشور نروژ پناهنده شد و بنا به گزارشات محلی تنها دلیل احضار پدرش طرفداری آسو از یک حزب کوردی بوده و این در حالیست که دادستان سردشت خواهان شماره تلفن آسو عبدالله زاده بوده و به پدر نامبرده گفته که برای دیپورت کردن پسرتان از هیچ کاری فروگذار نخواهیم شد.

لازم به ذکر است که این فعال سیاسی عضو تشکیلات یکی از احزاب کورد داخل ایران و شرق کوردستان بود و همچنان در خارج از کشور مشغول فعالیت های سیاسی و مدنی میباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان